KRS Z 3

410 pobrań

1358 wyświetleń

KRS Z3 to pismo urzędowe składane do Krajowego Rejestru Sądowego. Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców stosowany jest w przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnych.  Składa się go w przypadku zmiany, która nastąpiła w trakcie funkcjonowania spółki, np. zmiana nazwy firmy lub adresu. Wszelkie zmiany muszą być dostarczone KRS.  W pięciostronnicowym formularzu podaje się dane spółki, której dotyczy wniosek oraz wypełnia się pola, w których ujęte są różne zmiany podmiotu dotyczące np. nazwy, zmiany statutu, strony internetowej, kapitału spółki i inne.

Popularne zapytania:

  • Z3
  • krs-z3 2015 pdf

Podobne wzory dokumentów