KRS WU Członkowie europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych - załącznik do wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców

6 pobrań

12 wyświetleń

KRS WU Rejestracja członków europejskiego zgrupowania interesów wymaga uzupełniania wpisu do rejestru przedsiębiorców za pomocą odpowiedniego załącznika. Takie wzory dokumentów, o nazwie KRS WU znajdują się w serwisie. Załącznik wymaga podania informacji identyfikacyjnych przedsiębiorstwa, którego sam wpis dotyczy, ale przede wszystkim wymaga podania danych identyfikacyjnych wspomnianych członków. Załącznik należy wypełnić całkowicie i zgodnie z prawdą i przesłać lub złożyć do odpowiedniego urzędu, właściwego ze względu na siedzibę organizacji.


Podobne wzory dokumentów