KRS WO Udziały spółdzielni europejskiej - załącznik do wniosku o rejestrację / zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców

1 pobrań

12 wyświetleń

KRS WO Zmiana treści wniosku złożonego do rejestru przedsiębiorców wiąże się zawsze z wypełnieniem odpowiedniego załącznika. Wzory dokumentów znajdują się w serwisie pod różnymi hasłami. Dokument dotyczący udziałów spółdzielni europejskiej nosi nazwę KRS WO. Wymaga wypełnienia przy każdej zmianie i złożenia w urzędzie właściwym pod względem lokalizacji siedziby przedsiębiorstwa. W dokumencie znajdują się informacje dotyczące samego przedsiębiorstwa, jak i wprowadzonych, od ostatniej aktualizacji zmian.


Podobne wzory dokumentów