KRS WM

277 pobrań

1197 wyświetleń

KRS WM to formularz urzędowy kierowany do Krajowego Rejestru Sądowego jako załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców i dotyczy przedmiotu działalności. Na wstępie wpisuje się dane podmiotu, muszą one być takie same jak we wniosku. W poniższej tabeli opisuje się przedmioty działalności według polskiej klasyfikacji działalności. W pierwszym wierszy podaje się kod PKD, w drugim opis. W pierwszej kolejności wpisuje się dominujący element działalności gospodarczej, następnie pozostałe przedmioty działalności.

Popularne zapytania:

  • KRS-WM
  • krs-wm

Podobne wzory dokumentów