KRS WL Prokurenci, pełnomocnicy spółdzielni, przedsiębiorstwa państwowego, instytutu badawczego - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców

8 pobrań

142 wyświetleń

KRS WL Krajowy Rejestr Sądowy wymaga również informacji dotyczących prokurentów, pełnomocników spółdzielni, pełnomocników przedsiębiorstwa państwowego, instytutu badawczego. Zgłoszenia takich pełnomocników czy prokurentów dokonuje się na odpowiednim załączniku do wniosku. Takie wzory dokumentów znajdują się w serwisie pod nazwą KRS WL. Ich precyzyjne wypełnienie i terminowe złożenie w odpowiednim Sądzie gwarantuje udzielenie pełnomocnictwa na czas. W przeciwnym razie procedura trwa dłużej. Sądem odpowiednim jest sąd właściwy pod względem siedziby podmiotu.

Popularne zapytania:

  • wzór podpisu pełnomocnika krs

Podobne wzory dokumentów