KRS WK

596 pobrań

1521 wyświetleń

KRS WK to załącznik do wniosku o rejestrację lub zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń.  Formularz składa się z trzech części. W pierwszej określa się organy podmiotu oraz przedstawia się informacje dotyczące sposoby reprezentowania tego podmiotu.  W części drugiej znajduje się miejsce na podanie danych osobowych jednostki, która wchodzi w skład organu lub wspólnika upoważnionego do reprezentowania spółki z uwzględnieniem funkcji. W części trzeciej osoby składające wniosek składają swój czytelny podpis.

Popularne zapytania:

  • krs wk
  • krs wk wzor
  • WK

Podobne wzory dokumentów