KRS WG Emisje akcji - załącznik do wniosku o rejestrację / zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców

8 pobrań

183 wyświetleń

KRS WG Wszelkie zmiany w danych czy informacjach dotyczących przedsiębiorstwa muszą być potwierdzone i zarejestrowane za pomocą odpowiedniego wniosku lub załącznika do wniosku. W przypadku informacji dotyczących emisji akcji, ten załącznik to KRS WG. Składany jest w odpowiednim urzędzie lub sądzie, zależy gdzie rejestrowany był podmiot. Wzory dokumentów często są uniwersalne i trzeba sprawdzić dokładnie, gdzie należy je składać. Jeżeli podmiot zarejestrowany jest w rejestrze przedsiębiorców, dokumenty składa się w urzędzie miasta. Jeżeli zaś zarejestrowany jest w KRS, to tam właśnie trzeba wszystko aktualizować.

Popularne zapytania:

  • rejestr przedsiębiorców
  • KRS-WG EMISJE AKCJI

Podobne wzory dokumentów