KRS WE Wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlegający wpisowi do rejestru - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców

34 pobrań

544 wyświetleń

KRS WE Wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlegają wpisowi do rejestru przedsiębiorców. Po pierwsze, żeby w ogóle założyć spółkę należy posiadać działalność gospodarczą. Po drugie, spółkę rejestruje się osobno. Dotyczy tego między innymi prezentowany załącznik. Pozostałe wzory dokumentów również znajdują się w serwisie. Ważne jest, żeby cały załącznik wypełnić zgodnie z prawdą i rzetelnie, bez pomijania żadnych informacji. Załącznik należy złożyć w odpowiednim urzędzie miasta. Odpowiednim pod względem siedziby spółki.


Podobne wzory dokumentów