KRS WD Partnerzy - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców

5 pobrań

35 wyświetleń

KRS WD w przypadku przedsiębiorstwa, które chce zarejestrować swoich partnerów, niezbędne jest złożenie w rejestrze odpowiedniego załącznika. Jest to załącznik KRS WD. Dotyczy on partnerów, którzy uczestniczą przy rejestracji podmiotu w rejestrze przedsiębiorców. Wzory dokumentów, o których mowa, znajdują się poniżej. Naturalnie, w załączniku nie wystarczy wypełnić jedynie informacji uzupełnianych do głównego wniosku. Koniecznością jest nawiązanie do głównego wniosku, żeby zachować porządek i odpowiednie powiązanie wniosku z załącznikiem.


Podobne wzory dokumentów