KRS WB Wspólnicy spółki jawnej, komplementariusze spółki komandytowo-akcyjnej - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców

20 pobrań

187 wyświetleń

KRS WB Wspólnicy, którzy wchodzą w skład spółki jawnej, czy też komplementariusze w spółce komandytowo - akcyjnej również powinni być zgłoszeni do Krajowego Rejestru Sądowego i zarejestrowani w dokumentacji legalizacyjnej spółki. Służy temu druk KRS WB, wzory dokumentów, które pozwalają na wpisanie tychże wspólników do spółki znajduje się w serwisie. Oczywiście, w dokumencie powinny znajdować się informacje, które pozwalają na identyfikowanie spółki, jak również identyfikowanie wspólnika i lokalizowanie tegoż wspólnika, czyli jego dane kontaktowe i personalne.


Podobne wzory dokumentów