KRS W9 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa podejmująca działalność gospodarczą

11 pobrań

235 wyświetleń

KRS W9 to wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa, podejmująca działalność gospodarczą, który może zostać złożony do Sądu Rejonowego w celu wpisanie działalności do rejestru przedsiębiorców w wypadku, gdy jej forma jest jedną z wymienionych w tytule wniosku We wniosku należy czytelnie wypełnić pola jasne. Jeżeli wniosek zostanie wypełniony niepoprawnie zostanie on zwrócony wnioskodawcy. Wzory dokumentów są dostępne do pobrania poniżej.

Popularne zapytania:

  • W9
  • KRS W9

Podobne wzory dokumentów