KRS W8 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych, towarzystwo reasekuracji wzajemnej

31 pobrań

337 wyświetleń

KRS W8 - Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych, towarzystwo reasekuracji wzajemne jest dokumentem, który należy złożyć do Sądu Rejonowego. Celem złożenia takiego wniosku jest wpisanie działalności gospodarczej do rejestru przedsiębiorców. We wniosku należy czytelni wypełnić pola jasne. Pola, w których nie zostaną podane informacje należy przekreślić. Jeżeli wniosek zostanie wypełniony niepoprawnie zostanie on zwrócony wnioskodawcy. Wzory dokumentów są dostępne do pobrania poniżej.

Popularne zapytania:

  • W8

Podobne wzory dokumentów