KRS W6 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców przedsiębiorstwo państwowe, instytut badawczy, instytucja gospodarki budżetowej

1 pobrań

20 wyświetleń

KRS W6 jest wnioskiem o rejestrację przedsiębiorstwa państwowego, instytucji gospodarki budżetowej lub instytutu badawczego w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Wniosek wypełniają uprawnione do tego organy nowo powołanego podmiotu i przekazują do sądu osobiście bądź pocztą wraz z wymaganymi załącznikami. Wnosząc wniosek, należy uiścić opłatę rejestracyjną. Po dokonaniu rejestracji podmiot, o którego wpisanie do rejestru wnioskowano, zyskuje zdolność do czynności prawnych w ramach określonych w przepisach i dokumentach założycielskich. Obowiązujące wzory dokumentów, w tym wniosek KRS W6, można pobrać poniżej.

Popularne zapytania:

  • krs w-6

Podobne wzory dokumentów