KRS W4 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka akcyjna

30 pobrań

151 wyświetleń

KRS W4 jest wnioskiem o rejestrację spółki akcyjnej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Zasady powoływania, funkcjonowania i rejestracji spółek akcyjnych regulują przepisy ustawy o KRS oraz przepisy Kodeksu spółek handlowych. Od chwili powołania spółki do momentu uwidocznienia jej w rejestrze spółka akcyjna funkcjonuje jako spółka akcyjna w organizacji. Wniosek o rejestrację spółki akcyjnej składa w sądzie zarząd lub pełnomocnik wspólników. Obowiązujące wzory dokumentów, w tym KRS W4, można pobrać poniżej.


Podobne wzory dokumentów