KRS W3 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka z ograniczona odpowiedzialnością

97 pobrań

549 wyświetleń

KRS W3 jest wnioskiem o rejestrację spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez sąd. Zasady składania wniosku, powoływania i funkcjonowania spółek z ograniczoną odpowiedzialnością regulują przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz ustawy o KRS. Wniosek składa w sądzie zarząd nowo powołanej spółki lub pełnomocnik zgromadzenia wspólników. Do momentu zarejestrowania spółki w KRS podmiot funkcjonuje jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji. Wzory dokumentów rejestracyjnych, w tym wniosek KRS W3, można pobrać poniżej.


Podobne wzory dokumentów