KRS W22 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej - publiczny zakład opieki zdrowotnej, kolumna transportu sanitarnego

2 pobrań

9 wyświetleń

KRS W22 zalegalizowanie, czy raczej zarejestrowanie publicznego zakładu opieki zdrowotnej lub kolumny transportu sanitarnego w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych i fundacji, wymaga złożenia wniosku pod nazwą KRS W 22. Taki wniosek powinien zawierać wszelkie niezbędne dane identyfikacyjne, jak również dane kontaktowe do osoby, która jest założycielem, czy reprezentantem podmiotu. Niezwykle istotne jest również podanie lokalizacji siedziby podmiotu, żeby można było nie tylko się skontaktować ale również odwiedzić. Poniżej wzory dokumentów.


Podobne wzory dokumentów