KRS W21 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej - organizacja pożytku publicznego

47 pobrań

490 wyświetleń

KRS W21 założenie stowarzyszenia, organizacji społecznej, zawodowej, fundacji, zakładu opieki zdrowotnej czy organizacji pożytku publicznego wymaga złożenia odpowiednich dokumentów w sądzie, celem zalegalizowania ich funkcjonowania. Wniosek taki nosi kod KRS W 21. W jego treści powinna znajdować się informacja o tym, kto jest założycielem danego podmiotu, jakie ma założenia, dane kontaktowe i dane identyfikacyjne, zarówno samego podmiotu, jak i osoby, która go reprezentuje. Wzory dokumentów mogą pomóc w wypełnieniu oryginałów, gdyż taki wniosek jest niezbędny dla zalegalizowania podmiotu.

Popularne zapytania:

  • dokumenty rejestracyjne fundacji
  • W21

Podobne wzory dokumentów