KRS W2 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka komandytowo-akcyjna

8 pobrań

58 wyświetleń

KRS W2 jest wnioskiem o rejestrację spółki komandytowo – akcyjnej w rejestrze przedsiębiorców. Zasady powoływania spółek komandytowo – akcyjnych i zasady ich rejestracji określa Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz Kodeks spółek handlowych. Wniosek KRS W2 składają w sądzie założyciele (wspólnicy / komplementariusze) spółki komandytowo – akcyjnej, dołączając wszelkie wymagane przez sąd dokumenty i wnosząc opłatę sądową za rozpatrzenie wniosku. Wzory dokumentów, w tym formularz KRS W2, są do pobrania poniżej.


Podobne wzory dokumentów