KRS W13 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka europejska

3 pobrań

11 wyświetleń

KRS W13 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka europejska, jest dokumentem składanym do Sądu Rejonowego. Celem złożenia tego typu wniosku jest wpisanie do rejestru przedsiębiorców powstałej spółki europejskiej. We wniosku należy czytelnie wypełnić pola jasne. Pola, w których nie zostaną podane informacje należy przekreślić. Jeżeli wniosek zostanie wypełniony niepoprawnie, zostanie on zwrócony wnioskodawcy. Wzory dokumentów są dostępne do wglądu i pobrania na stronie internetowej, poniżej.


Podobne wzory dokumentów