KRS W12 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych

1 pobrań

17 wyświetleń

KRS W12 - Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych, jest dokumentem, który należy złożyć do Sądu Rejonowego. Celem złożenia takiego wniosku jest wpisanie działalności do rejestru przedsiębiorców, w wypadku gdy jest to zagraniczne zgrupowanie interesów gospodarczych. We wniosku należy czytelnie wypełnić pola jasne. Pola, w których nie zostaną podane informacje należy przekreślić. Jeżeli wniosek zostanie wypełniony niepoprawnie zostanie on zwrócony wnioskodawcy. Wzory dokumentów są dostępne do pobrania poniżej.


Podobne wzory dokumentów