KRS W10 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - oddział przedsiębiorcy zagranicznego, główny oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń/zakładu reasekuracji

26 pobrań

247 wyświetleń

KRS W10 - Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - oddział przedsiębiorcy zagranicznego, główny oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń/zakładu reasekuracji, jest dokumentem, który należy złożyć do Sądu Rejonowego. Celem złożenia takiego wniosku jest wpisanie działalności gospodarczej do rejestru przedsiębiorców w wypadku, kiedy jest to oddział przedsiębiorcy zagranicznego, albo główny oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń. We wniosku należy czytelni wypełnić pola jasne. Pola, w których nie zostaną podane informacje należy przekreślić. Jeżeli wniosek zostanie wypełniony niepoprawnie zostanie on zwrócony wnioskodawcy. Wzory dokumentów są dostępne do pobrania poniżej.


Podobne wzory dokumentów