KRS W1 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa

31 pobrań

220 wyświetleń

KRS W1 jest wnioskiem o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców. Zasady jego składania regulują przepisy Kodeksu spółek handlowych i Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Wniosek o wpis do rejestru spółki osobowej, czyli m.in. jawnej, komandytowej i partnerskiej, składają komplementariusze, wspólnicy lub zarząd spółki dołączając niezbędne oświadczenia i wnosząc opłatę sądową. Sąd dokonuje wpisu do rejestru jedynie po dostarczeniu wszystkich wymaganych dokumentów. Obowiązujące wzory dokumentów, w tym wniosek KRS W1, można pobrać poniżej.


Podobne wzory dokumentów