KRS D3 Wniosek o wykreślenie dłużnika z pozycji rejestru dłużników niewypłacalnych

287 pobrań

561 wyświetleń

KRS D3 jest formularzem wniosku o wykreślenie dłużnika z rejestru dłużników niewypłacalnych. Wniosek składa uprawniony dłużnik. Wykreślenie dłużnika z rejestru z urzędu odbywa się natomiast wskutek zmian lub uchylenia wcześniejszych postanowień sądowych, upływu 10 lat od wpisu, uchylenia orzeczenia o upadłości dłużnika. Na wniosek dłużnika można również wykreślić wpis po uchyleniu orzeczenia o wykonalności tytułu wykonawczego, dokonanego na drodze sądowej. Obowiązujące wzory dokumentów sądowych, w tym wniosek KRS D3, można pobrać poniżej.

Popularne zapytania:

  • podanie o wykreślenie z bankowego rejestru dłużników
  • wykreślenie dłużnika
  • prośba o wykreślenie z listy dłużników
  • wykreślenie z listy krajowego rejestru dłużników
  • wniosek o usunięcie z listy dłuzników
  • wniosek o skreslenie z listy dluznikow

Podobne wzory dokumentów