Kontrakt socjalny

986 pobrań

2323 wyświetleń

Kontrakt socjalny zawierany jest między pracownikiem socjalnym a rodziną potrzebującą pomocy. Umowę zawiera się w celu poprawienia ciężkiej sytuacji życiowej i określenia zakresu działań, które mogą pomóc przezwyciężyć trudne warunki. W piśmie podaje się dane pracownika socjalnego współpracującego z rodziną oraz dane rodziny. Następnie opisuje się sytuację życiową, uściślając przyczyny, możliwości rozwiązania, ograniczenia, cele i działania. W części drugiej kontraktu socjalnego analizuje się efekt działań uwzględnionych w części pierwszej. Dokument sporządzany jest w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, przekazywanych dla obydwu stron kontraktu.

Różne

Popularne zapytania:

  • kontrakt socjalny

Podobne wzory dokumentów