Kontrakt importowy

108 pobrań

612 wyświetleń

Kontrakt importowy stanowi gotowy do użycia wzór umowy kupna-sprzedaży towarów lub usług, zawieranej z podmiotem zarejestrowanym poza granicami Polski. Umowa ma prosty, jednostronicowy format. W dokumencie tym podawane są podstawowe dane o sprzedającym, kupującym, a także o przedmiocie transakcji. Niezwykle istotne są także dane o numerze rachunków bankowych stron umowy, a także o sądzie który na drodze arbitrażu będzie rozstrzygał spory pomiędzy stronami umowy. Dokument jest niezbędny przy zawieraniu transgranicznych umów nabycia. Ten i inne wzory dokumentów, dostępne na naszej stronie, przygotowane są zgodnie z wymogami formalnymi związanymi z załatwianiem poszczególnych spraw.

Podgląd dokumentu

 


 


KONTRAKT IMPORTOWY


 


 


zawarty dnia..................r. w ..................pomiędzy:


SPRZEDAJĄCY:


 


..................


 


KUPUJĄCY:


..................

..................

 


TOWAR:


 


..................


 


ILOŚĆ: ..................


CENA: ..................


TERMIN ODBIORU: ..................TRANSPORT: ..................PŁATNOŚĆ: ..................


BANK SPRZEDAJĄCEGO: ..................

..................

BANK
KUPUJĄCEGO


..................

..................

ARBITRAŻ:


Sąd właściwy dla siedziby Kupującego z zastosowaniem przepisów prawa kraju Sprzedającego.


 


 


 


....................................................                .........................................................


Sprzedający                                                            Kupujący


Biznes

Popularne zapytania:

  • dokument importowy sad wzór

Podobne wzory dokumentów