Karta zgłoszeniowa dziecka do świetlicy

678 pobrań

1543 wyświetleń

Kartę zgłoszeniową dziecka do świetlicy wypełniają i składają w szkole lub innej placówce opiekuńczo-wychowawczej rodzice zgłaszanych dzieci. Kartę należy wypełnić zgodnie z wewnętrznymi przepisami placówki prowadzącej świetlicę. W wewnętrznych regulaminach poszczególnych placówek pojawiają się szczegółowe zalecenia odnośnie zajęć świetlicowych. Załączone poniżej wzory dokumentów do pobrania zostały przygotowane zgodnie z wytycznymi zawartymi w odnośnych przepisach oraz zgodnie z praktykami przyjętymi i stosowanymi przez podmioty uprawnione do prowadzenia świetlic.

Różne

Popularne zapytania:

  • dziecko
  • świetlca
  • formularz zgloszeniowy do swietlicy
  • karta zgłoszenia do świetlicy
  • karta zglosxeniow do swietlicy
  • formularz do swietlicy

Podobne wzory dokumentów