Karta zgłoszenia kandydata na ławnika

970 pobrań

1482 wyświetleń

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika jest wzorem dokumentu zgodnym z wytycznymi Ministerstwa Sprawiedliwości opublikowanymi w aktach wykonawczych do ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych. Kartę wypełnia zainteresowany kandydat i składa ją we właściwym urzędzie administracji samorządowej, podając wszystkie informacje wymagane przepisami prawa. Karta zgłoszenia stanowi podstawę do rozpatrzenia kandydatury zgłaszanej osoby i powołania jej lub nie na ławnika sądowego. Aktualnie obowiązujące wzory dokumentów można pobrać poniżej.

Różne

Popularne zapytania:

  • ławnik
  • motywy kandydowania na ławnika
  • motywy kandydowania na ławnika przykłady
  • karta zgłoszenia kandydata na ławnika
  • jak wypelnic wniosek na lawnika
  • WZÓR DOKUMENTÓW DLA ŁAWNIKÓW
  • dokumenty na lawnika
  • dokumenty na ławnika
  • karta zgloszenia na lawnika poznan
  • dokumenty aplikacyjne na ławnika

Podobne wzory dokumentów