Karta wypadku

583 pobrań

1588 wyświetleń

Karta wypadku to dokument sporządzany w celu ustalenia przyczyn i okoliczności wypadku w trakcie wykonywania pracy. Wypełnia ją płatnik składek, czyli zleceniodawca. W pierwszej kolejności podaje się dokładne dane płatnika, następnie dane identyfikacyjne poszkodowanego oraz tytuł ubezpieczenia wypadkowego.  W kolejnej części uzupełnia się informacje dotyczące wypadku, uwzględniając przyczynę, okoliczności, czas i miejsce zajścia, świadków zdarzenia, rodzaj urazu itp. Na końcu znajduje się miejsce na podpisy poszkodowanego i sporządzających karte, celem potwierdzenia treści dokumentu.

Praca


Podobne wzory dokumentów