Karta przekazania odpadu

7340 pobrań

13322 wyświetleń

Karta przekazania odpadu to dokument potwierdzający przekazanie odpadu kolejnemu odbiorcy. Każdy wytwórca odpadu ma obowiązek wypełniania takiej karty w momencie, kiedy się go pozbywa. W karcie należy podać dane adresowe i REGON: posiadacza odpadów, który przekazuje odpad, transportującego odpad oraz przyjmującego odpad, a także wskazać miejsce przeznaczenia, rodzaj procesu przetworzenia, któremu powinien zostać poddany materiał , kod i rodzaj odpadu, masę przekazanych odpadów i numer rejestracyjny samochodu, naczepy transportującego materiał.

Różne


Podobne wzory dokumentów