Karta ewidencyjna ławnika

144 pobrań

512 wyświetleń

Karta ewidencyjna ławnika jest urzędowym dokumentem sporządzanym i prowadzonym na potrzeby sądu. Zasady sporządzania i prowadzenia dokumentacji związanej z pełnieniem funkcji ławnika regulują przepisy ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz przepisy wykonawcze do niej – rozporządzenia wydane przez Ministra Sprawiedliwości. W karcie ewidencyjnej ławnika ewidencjonowane są wszelkie wymagane prawem informacje dotyczące osoby pełniącej funkcję ławnika sądowego. Aktualnie obowiązujące wzory dokumentów, łącznie z kartami ewidencyjnymi, można pobrać poniżej.

Różne

Popularne zapytania:

  • podanie na ławnika

Podobne wzory dokumentów