Karta ewidencji odpadu

2259 pobrań

5198 wyświetleń

Kartę ewidencji odpadu wykorzystuje się przy prowadzeniu ewidencji odpadów i stanowi potwierdzenie zdania odpadu odbiorcy, który jest do tego uprawniony. W treści formularza muszą pojawić się takie dane jak: kod  i rodzaj odpadu, dane adresowe posiadacza odpadu oraz miejsce prowadzenia działalności. W tabeli uzupełnia się informacje za każdy miesiąc. Odnotowuje się masę wytworzonych odpadów, masę odebranych odpadów komunalnych, masę przyjętych odpadów, nr karty przekazania odpadu, określa się gospodarowanie odpadami(we własnym zakresie, odpady przekazane). Na końcu podaje się imię i nazwisko osoby, która sporządza kartę.

Różne

Popularne zapytania:

  • ewidencja odpadu

Podobne wzory dokumentów