Instrukcja inwentaryzacyjna

643 pobrań

1799 wyświetleń

Instrukcja inwentaryzacyjna to dokument na podstawię którego przeprowadza się inwentaryzację. Są w nim zawarte wszelkie wytyczne w kwestii dokładnego przeprowadzania czynności spisowych. Ustala się rodzaje tych czynności, przedmioty inwentaryzacji, przedstawia się kompetencję osób, które biorą czyny udział w spisie. W drugiej części znajdują się informację o terminach i metodach inwentaryzacji, wytyczne odnośnie arkuszy spisowych(dane, rubryki, jakie powinny zawierać), opisuje się rodzaje spisów i sytuacje, w których należy je zastosować. Określa się także znaczenie inwentaryzacji drogą sald oraz drogą weryfikacji.

Różne


Podobne wzory dokumentów