Informacja pracownika o kosztach poniesionych podczas podróży

37 pobrań

304 wyświetleń

Informacja pracownika, o kosztach poniesionych podczas podróży, jest dokumentem sprawozdawczym z odbytej podróży służbowej i poniesionych z tego tytułu wydatków. Wzory dokumentów firmowych są zazwyczaj wszędzie takie same. Pismo zawiera informacje o celu i czasie podróży oraz poniesionych wydatkach, na które składają się między innymi: koszty zakwaterowania, wyżywienia, przejazdu, telefonu i parkingu. Następnie, własnoręcznym podpisem potwierdza się zgodność poniesionych kosztów z rzeczywistością.

Podgląd dokumentu

 


INFORMACJA


 


..................


 


Podróż służbowa do ..................


Obejmuje okres od .................. do ..................


 


PONIESIONE WYDATKI:


Hotel /zakwaterowanie .................. PLN

..................

Wyżywienie .................. PLN


Opłaty .................. PLN


Koszty przejazdu (samolot, pociąg autobus) ..................PLN


Samochód osobowy- przejechanych kilometrów  .................. po ..................PLN


Parkingi .................. PLN

..................

Telefon .................. PLN
Łącznie .................. PLN


Pozostałe.................. PLN


 


Potwierdzam, że powyższe wydatki pokrywają się z rzeczywiście poniesionymi i są zgodne z wymogami firmy.


Załączam rachunki.


 


.....................................................
 


 


Zgadzam się na pokrycie powyższych kosztów.


 


.....................................................

Podobne wzory dokumentów