Informacja o zwolnieniu z pracy z powodu redukcji etatów

232 pobrań

2175 wyświetleń

Zasady zwalniania pracowników w związku z redukcją etatów i / lub zmianami organizacyjnymi w zakładzie pracy, reguluje Kodeks pracy. Informacja o zwolnieniu z pracy z powodu redukcji etatów jest dokumentem wystawianym przez pracodawcę i dostarczanym pracownikowi zwalnianemu w związku z redukcją. W dokumencie należy poinformować pracownika o zwolnieniu i jego przyczynach. W zależności od ilości osób zwalnianych w ramach reorganizacji i redukcji etatów przepisy mówią o zwolnieniach indywidualnych lub zwolnieniach grupowych. Obowiązujące wzory dokumentów są do pobrania poniżej.

Podgląd dokumentu

..................,dn...................r.
Dane pracodawcy:


..................


..................


.................. ..................
INFORMACJA O ZWOLNIENIU


Z PRACY Z POWODU REDUKCJI ETATÓW


 


 


 


 


..................


..................,

..................

z pewnością orientuje się .................. w trudnej sytuacji firmy, z którego to powodu jesteśmy zmuszeni do redukcji niektórych etatów. Z przykrością muszę poinformować,że należy do nich również Pańskie miejsce pracy. Mamy nadzieję, że sytuacja w firmie poprawi się na tyle, że w przyszłości będziemy mogli pomyśleć o ponownym zatrudnieniu .................., być może na innym stanowisku. Dopóki to się nie stanie, niniejszym wypowiadamy .................. umowę o pracę z zachowaniem ustawowego .................. terminu wypowiedzenia ze skutkiem na dzień ..................r.

..................

Życzymy .................. wiele szczęścia w poszukiwaniu nowego miejsca pracy i dziękujemy za dotychczasowe nienaganne wypełnianie  obowiązków w naszej firmie.


 


 


 


...................................................


(pieczęć i podpis pracodawcy lub osoby działającej w jego imieniu)


 


 


 


 


 


Praca

Popularne zapytania:

  • redukcja etatu druki
  • zwolnienie z pracy z powodu redukcji etatu a zatrudnienie nowego pracownik na ten etat
  • zwolnienie z pracy z powodu redukcji etatów
  • wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę z powodu redukcji etatu
  • redukcja etatów druki
  • paragraf na zwolnienie z pracy z powodu redukcji etatów
  • kodeks pracy redukcja etatu
  • wypowiedzenie umowy o pracę z powodu redukcji etatu wzór
  • redukcja etatów z powodu upadlosci
  • wypowiedzenie umowy o pracę redukcja etatu wzór

Podobne wzory dokumentów