Informacja o zrzeczeniu się opodatkowania w formie karty kredytowej

27 pobrań

219 wyświetleń

Informacja o zrzeczeniu się opodatkowania w formie karty kredytowej jest pismem kierowanym przez wnioskodawcę do przynależącego Urzędu Skarbowego. Dzięki złożeniu takiego pisma, możliwa jest rezygnacja z opodatkowania w formie karty podatkowej na skutek decyzji o wysokości karty podatkowej. W dokumencie należy wypełnić swoje dane osobowe oraz trzeba odpowiednio uzasadnić składanym dokument, ponieważ jest to podstawa Urzędu Skarbowego do pozytywnego rozpatrzenia pisma. Wzory dokumentów dostępne są do pobrania poniżej.

Podgląd dokumentu

 .................., ..................
Wnioskodawca:
..................
..................
.................. ..................
Do: Urząd Skarbowy
w ..................
..................
..................

Informacja o zrzeczeniu się opodatkowania w formie karty podatkowej


 


 


Niniejszym rezygnuję z opodatkowania w formie karty podatkowej na skutek otrzymania decyzji o wysokości karty podatkowej.
UZASADNIENIE

..................Urząd skarbowy


Podobne wzory dokumentów