Informacja o zawiązaniu spółki

17 pobrań

52 wyświetleń

Informacja o zawiązaniu spółki jest prostym, jednostronnicowym formularzem, składanym przez wspólników nowozawiązanej spółki cywilnej. W jednostronnicowym dokumencie należy wskazać wszystkich wspólników spółki cywilnej, a także przedmiot działalności jaki spółka będzie wykonywała. Informację składa się w Urzędzie Skarbowym właściwym dla miejsca prowadzenia działalności przez spółkę. Pod dokumentem muszą podpisać się wszyscy wspólnicy spółki. Dokument stanowi jedynie zgłoszenie do Urzędu Skarbowego faktu powołania spółki cywilnej. Wszelkie inne dane skarbowe, takie jak np. wybór formy opodatkowania, należy składać na specjalnych formularzach Urzędu Skarbowego. Wzory dokumentów zamieszczono poniżej.

Podgląd dokumentu 


.................., dn. ..................r.


 


..................


..................


..................


..................


Urząd Skarbowy


..................


.................. ....................................

 


Informacja o zawiązaniu spółki 


Informuję, że w dniu .................. r. zostaje zawiązana spółka cywilna .................. prowadząca działalność w


.................. .................. ..................

..................

- .................. .................................... ..................


- .................. .................. .................. ..................


- .................. .................................... ..................
 Biznes

Popularne zapytania:

  • spółka cywilna

Podobne wzory dokumentów