Informacja o zawarciu umowy z biurem podatkowym na prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów

79 pobrań

616 wyświetleń

Zawarcie umowy z biurem podatkowym na prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów zwykle wymaga spisania stosownej umowy. Pomocne mogą okazać się wzory dokumentów, które znacznie ułatwią nam cały proces. Tak informacja powinna niezwłocznie trafić do właściwego Urzędu Skarbowego. Zgłoszenie powinno zawierać dane naszego przedsiębiorstwa oraz dane biura księgowego wraz z datą zawarcia takiej umowy. Zgłoszenie powinno jasno określać, jaki jest zakres usług świadczonych przez biuro i na jakich zasadach.

Podgląd dokumentu.................., dn. ..................r.


 


..................


..................


....................................


Urząd Skarbowy


..................


................... ....................................

 


 


Informacja o zawarciu umowy z biurem podatkowym na prowadzenie


podatkowej księgi przychodów i rozchodów


 


 


 


Zawiadamiam, że w dniu .................. r. zawarł.................. umowę i powierzył.................. prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów Biuru Podatkowemu ..................


z siedzibą w .................., ......................................................

Księga przychodów i rozchodów oraz dowody, na podstawie których dokonywane będą zapisy, będzie przechowywana w wymienionym wyżej biurze podatkowym.


 


 


 Urząd skarbowy

Popularne zapytania:

  • wzór umowy o dzieło na proewadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów

Podobne wzory dokumentów