Informacja o spisie z natury wobec likwidacji działalności gospodarczej

1250 pobrań

7522 wyświetleń

Informacja o spisie z natury wobec likwidacji działalności gospodarczej to jednostronnicowy dokument, wypełniany w przypadku zaprzestania przez podmiot będący podatnikiem VAT wykonywania działalności gospodarczej lub czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. Wypełniana jest według stanu na dzień, w którym nastąpiło zaprzestanie. Informację składa się w Urzędzie Skarbowym właściwym dla miejsca prowadzenia działalności przez dany podmiot. Dokument dołącza się do ostatniej deklaracji VAT-7, składanej za okres do wyrejestrowania z ewidencji płatników VAT. Ten i inne wzory dokumentów dostępne na naszej stronie spełniają wymogi formalne przy załatwianiu poszczególnych spraw.

Podgląd dokumentu

  

.................., dn. ..................r.


 


..................


..................


.................. ..................


Urząd Skarbowy


..................


.................. ..................
..................

Informacja o spisie z natury wobec likwidacji działalności gospodarczej
Zawiadamiam, że z dniem .................. r. likwiduję działalność gospodarczą, którąprowadził.................. w .................. .................. .................., a polegającą na ..................

..................

Spis z natury towarów na stanie wynosi odpowiednio:


- brutto: ..................zł


- netto:.................. zł


- VAT do wpłaty na konto Urzędu Skarbowego: .................. zł

Biznes

Popularne zapytania:

  • spis z natury po zakończeniu działalności druk do us
  • spis z natury likwidacja działalności wzór
  • wzór zawiadomienia o spisie z natury
  • informacja o spisie z natury wobec likwidacji działalności gospodarczej
  • zawiadomienie o spisie z natury wzór
  • formularz spisu z natury
  • zerowy spis z natury wzór
  • wzór protokół likwidacja działalności gospodarczej
  • spis z natury wzór
  • wzór spisu z natury do vat

Podobne wzory dokumentów