Informacja o rezygnacji z ustawowego zwolnienia z podatku VAT

168 pobrań

1087 wyświetleń

Niniejszy formularz pozwala na zgłoszenie do Urzędu Skarbowego woli rezygnacji ze zwolnienia z podatku VAT. Zwolnienie takie przysługuje drobnym przedsiębiorcom, których roczna wartość sprzedaży nie przekracza ustawowego limitu 150 000 zł. Formularz przeznaczony jest dla osób prowadzących działalność gospodarczą, które z własnej woli lub z uwagi na przekroczenie określonego limitu dochodu oświadczają o zakończeniu korzystania ze zwolnienia we wskazanym dniu. Po złożeniu wypełnionego formularza przedsiębiorca staje się płatnikiem VAT, zyskując jednocześnie możliwość wystawiania faktur VAT dla innych podmiotów. Ten i inne wzory dokumentów dostępne na naszej stronie spełniają wymogi formalne przy załatwianiu poszczególnych spraw.

Podgląd dokumentu.................., dn...................r.


 


..................


..................


.................. ..................


Urząd Skarbowy


..................


.................. ..................
..................

 


 


Informacja o zawarciu umowy z biurem podatkowym na prowadzenie


podatkowej księgi przychodów i rozchodów


 


 


 Zawiadamiam, że w dniu .................. r. zawarł.................. umowę i powierzyłem/am prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów Biuru Podatkowemu ..................

..................

z siedzibą w .................., .................. ..................


Księga przychodów i rozchodów oraz dowody, na podstawie których dokonywane będą zapisy, będzie przechowywana w wymienionym wyżej biurze podatkowym.


 


 


 


 


 Biznes

Popularne zapytania:

  • formularz do zwolnienia z vat
  • wzór pisma o rezygnacji ze zwolnienia z vat przy sprzedaży nieruchomości
  • oświadczenie o rezygnacji ze zwolnienia z vat przy sprzedaży nieruchomości wzór

Podobne wzory dokumentów