Informacja o prowadzeniu jednolitej ewidencji dla celów VAT i zryczałtowanego podatku dochodowego

112 pobrań

862 wyświetleń

Przy pisaniu wniosku o prowadzeniu jednolitej ewidencji dla celów VAT i zryczałtowanego podatku dochodowego, przydatne będą z całą pewnością, gotowe wzory dokumentów. We wzorze należy podać adres właściwego Urzędu Skarbowego. Najważniejszym elementem wniosku jest wpisanie w nim informacji dotyczącej roku, w którym będzie prowadzona jednolita ewidencja dla celów VAT i zryczałtowanego podatku dochodowego. Taki wniosek należy przekazać do właściwego, ze względu na siedzibę przedsiębiorstwa, Urzędu Skarbowego.

Podgląd dokumentu.................., dn...................r.


 


..................


..................


.................., ..................

..................

Urząd Skarbowy


..................


.................., ....................................

 


 


Informacja o prowadzeniu jednolitej ewidencji dla celów VAT i


zryczałtowanego podatku dochodowego


 


 


Informuję, że w roku .................. będę prowadził/a ewidencję dla celów VAT, spełniającą też wymogi zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów.


 


 Urząd skarbowy


Podobne wzory dokumentów