Informacja o pozostałych podatnikach

158 pobrań

1099 wyświetleń

Informację o pozostałych podatnikach stanowią załączniki do deklaracji podatkowej od spadków i darowizn, czy też deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych. Załączniki te składa się w przypadku, gdy np. darczyńca obdarowuje kilka osób, czy też stroną umowy - sprzedaży jest więcej, niż jeden kupujący, informacja pozwala na wpisanie od razu kilku osób zobowiązanych do zapłacenia podatku. Dzięki złożeniu informacji o pozostałych podatnikach nie ma potrzeby składania przez nich oddzielnych deklaracji.

Urząd skarbowy

Popularne zapytania:

  • inforamcja o pozostałych podatnikach

Podobne wzory dokumentów