Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych

452 pobrań

1461 wyświetleń

Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych jest informacją składaną na mocy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Informację, którą należy sporządzić zgodnie z obowiązującym wzorem, przekazują właściwym władzom lokalnym (urzędy gmin, miast, dzielnic) osoby fizyczne w ciągu 14 dni od zaistnienia okoliczności rodzących obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości. Informację należy złożyć również w sytuacji, gdy zaistniały okoliczności mogące wpływać na wysokość podatku. Wzory dokumentów, łącznie z aktualny wzorem informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, można pobrać poniżej.

Nieruchomości

Popularne zapytania:

  • druk in12
  • jak wypełnić druk informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych
  • informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych in-1 wzór
  • informacja o nieruchomosciacch i obiektach budowlanych formularz
  • umowa o.....nieruchomosci
  • informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych wzór
  • informacja o nieruchomościach jak
  • rinformacja o nieruchomosciach i obiektach budowlanych
  • informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych jak wypełnić
  • informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych

Podobne wzory dokumentów