IFT/A - od 13 lutego 2012 r.

8 pobrań

60 wyświetleń

Dokument ITF/A jest formularzem podatkowym, który obowiązuje od 13.02.2012 roku. Jest to informacja o numerach rachunków a także wysokości przychodów (lub dochodów), które zostały wpłacone lub pozostawione do dyspozycji odbiorcy faktycznemu lub pośredniemu. Prawidłowo wypełniony formularz powinien zawierać między innymi informacje takie jak: dane identyfikacyjne podmiotu wpływającego oraz dane odbiorcy, numer rachunku oraz jego typ. Inne wzory dokumentów można znaleźć na naszej stronie internetowej.

PIT


Podobne wzory dokumentów