IFT/A - do 12 lutego 2012 r.

20 pobrań

60 wyświetleń

Druk IFT/A jest załącznikiem do informacji podatkowej IFT-3/IFT-3R. Formularz wypełnia pracodawca zatrudniającego na terytorium Polski pracownika będącego cudzoziemcem. IFT/A jest informacją o rachunkach i wysokości wypłat lub należności wypłaconych lub pozostających do dyspozycji odbiorcy (podatnika). Konieczność wypełnienia IFT/A pojawia się jedynie w sytuacji, w której podatnik uzyskał przychody w związku z więcej niż jednym tytułem płatności (wierzytelności). Załącznik należy przekazać wraz z deklaracją naczelnikowi właściwego urzędu skarbowego oraz podatnikowi. Wzory dokumentów obowiązujących do 12 lutego 2012 r. są do pobrania poniżej.

PIT


Podobne wzory dokumentów