IFT-3 IFT-3R - od 13 lutego 2012 r.

41 pobrań

583 wyświetleń

Dokument IFT-3/ IFT-3R jest formularzem podatkowym obowiązującym od 13.02.2012 roku. Jest to rodzaj dokumentu dzięki któremu możliwe jest uzyskanie informacji o przychodach, które zostały wpłacone lub postawione do dyspozycji odbiorcy, który mógł być osobą faktyczną lub pośrednią. Prawidłowo wypełniony wniosek powinien zawierać między innymi dane takie jak: identyfikator podatkowy NIP lub numer PESEL, dokładny okres rozliczeniowy, miejsce oraz cel składania informacji a także dane podmiotu wpłacającego. Inne wzory dokumentów można znaleźć pod adresem internetowym poniżej.

PIT


Podobne wzory dokumentów