IFT-3 / IFT-3R - do 12 lutego 2012 r.

1 pobrań

188 wyświetleń

Deklarację IFT-3/IFT-3R składają płatnicy, którzy w roku podatkowym wypłacali należności odbiorcom niemieszkającym w Polsce i / lub którzy z racji pozostawania rezydentami podatkowymi opłacają podatek dochodowy w innych, niż Polska, krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w państwach – terytoriach zależnych i stowarzyszonych ze Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Królestwem Niderlandów. Obowiązek dotyczy jedynie obywateli / rezydentów podatkowych tych państw, z którymi nasz kraj zawał odpowiednie umowy. IFT-3/IFT-3R należy złożyć w urzędzie skarbowym właściwym w sprawach podatku dochodowego od osób zagranicznych (nierezydentów) oraz dostarczyć podatnikowi. Wzory dokumentów obowiązujące do 12 lutego 2012 można pobrać poniżej.

PIT


Podobne wzory dokumentów