Gwarancja dokonania zaległych płatności

150 pobrań

550 wyświetleń

Gwarancja dokonania zaległych płatności jest dokumentem, na podstawie którego gwarant decyduje się na przejęcie pełnego ryzyka, związanego z pozytywną realizacją lub niepowodzeniem przedsięwzięcia, które zostało określone w umowie. Należy zaznaczyć, że gwarant nie przejmuje odpowiedzialności dłużnika a gwarancja dokonania zaległych płatności nie jest dokumentem, który miałby obciążyć gwaranta obowiązkiem realizacji jego zobowiązań. Odpowiedzialność gwaranta dotyczy natomiast nieosiągnięcia zamierzonego rezultatu. Wzory dokumentów dostępne są poniżej.

Biznes

Popularne zapytania:

  • druki oswiadczenia zaplaty zaleglosci
  • uregulowanie płatności
  • gwarancja dokonania zaległych płatności
  • oświadczenie o dokonaniu płatnosci

Podobne wzory dokumentów