Formularz zgłoszenia incydentu medycznego

105 pobrań

242 wyświetleń

Formularz zgłoszenia incydentu medycznego jest drukiem wykorzystywanym w ramach wykonania przepisów ustawy o wyrobach medycznych. Zgodnie z przepisami każdy, kto dowiedział się o zaistnieniu incydentu medycznego na terytorium RP, może zgłosić ten fakt Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Podmioty zobowiązane do niezwłocznego przekazania takiej informacji, powinny przekazać ją autoryzowanym przedstawicielom lub wytwórcom leków i / lub wyrobów medycznych, a kopię zgłoszenia przesłać do wiadomości urzędu. Wzory dokumentów wykorzystywanych w tym celu można pobrać poniżej.

Różne

Popularne zapytania:

  • zgłoszenie incydentu medyczny

Podobne wzory dokumentów