Ewidencja przychodów

1456 pobrań

3210 wyświetleń

Prowadzenie ewidencji przychodów leży w obowiązku podatników ryczałtowych.  Ten sposób księgowania wymaga ujmowania tylko i wyłącznie przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej na podstawie faktur VAT, rachunków, dokumentów celnych, faktur korygujących. W ewidencji pomija się wpisywanie kosztów, warto jednak na wypadek kontroli skarbowej zachowywać wszelkie dowody zakupu (rachunki,  faktury).  Należy pamiętać, by wszystkie wpisy w ewidencji przychodów były dokonywane chronologicznie za każdy miesiąc osobno. Po wypełnieniu kolejnego miesiąca należy broszurować dokument z poprzednimi.


Podobne wzory dokumentów