Europejski nakaz zapłaty

234 pobrań

698 wyświetleń

Europejski nakaz zapłaty to dokument na podstawie którego wierzyciel może domagać się spłacenia długu pieniężnego przez dłużnika zamieszkującego inne państwo bez potrzeby włączania w procedurę dodatkowych postępowań. Druk europejskiego nakazu zapłaty należy uzupełnić o następujące informacje: dane Sądu(adres, sygnatura sprawy), stron i ich przedstawicieli( imię nazwisko/nazwa przedsiębiorstwa, dane adresowe, telefon, faks, zawód). W kolejnej części druku trzeba podać walutę, w której chce się odzyskać zapłatę oraz przedstawić roszczenie główne, odsetki, kary umowne, koszty.

Popularne zapytania:

  • Pozew o wydanie europejskiego nakazu zapłaty przykład pdf
  • europejski nakaz zapłatry druk

Podobne wzory dokumentów